Telos Telemontage erbjuder nu utbildning av anläggningsskötare brandlarm.

I regelverket SBF 110  finns kraven på anläggningsskötarens kompetens och utbildning. Vår utbildning innehåller de teoretiska och praktiska moment som regelverket föreskriver. Vi kommer gärna till er och håller utbildningen på plats i er anläggning för att på så sett anpassa den utifrån er ”verklighet”. Utbildning är ”färskvara” så även om ni gått liknande utbildning tidigare så kan det vara dags att uppdatera er. Kontakta oss för vidare information.

Utbildningsinnehåll:

  1. brandlarmanläggningens funktion
  2. funktion och skötsel av ingående komponenter
  3. omfattning av erforderliga skötsel- och underhållsåtgärder
  4. brandlarmanläggningens omfattning
  5. verksamheten i lokalerna med brandlarmanläggning
  6. säkerhetsföreskrifter och övrigt brandskydd för lokalerna med brandlarm.
  7. allmän brandkunskap och förebyggande brandskyddsarbete
  8. krav och regelverk för brandlarmanläggningar.

Avsedd för:

Personer som verkar som anläggningsskötare för brandlarmanläggningar. Kursen är också lämplig för personer som har ett övergripande ansvar för brandlarmanläggningar inom ett företag t.ex. fastighetsansvarig, underhållsansvarig eller brandskyddsansvarig person.

Telos Telemontage AB (Örebro) · Skjutbanevägen 6 · 703 69 Örebro · Tel 019-20 71 90 · orebro@telos-telemontage.se
Telos Telemontage AB (Karlstad) · Sågverksgatan 49B · 652 21 Karlstad · Tel 054-18 61 00 · karlstad@telos-telemontage.se
Gå till toppen